Snö på taket - regler och ditt ansvar

Snö på taket – regler och ditt ansvar

När vintern anländer med sina kyliga dagar bjuder den inte bara på vackra snölandskap, utan också på utmaningar för husägare och fastighetsförvaltare. En av dessa utmaningar är att hantera snö på taket på ett säkert sätt. Som fastighetsägare bär du ansvaret att ingen skadas av snö eller is från ditt tak, vare sig det handlar om människor eller egendomar. Speciellt runt entréer till byggnader med mycket trafik, är det av stor vikt att vara extra uppmärksam. Boverkets regler säger att det bör finnas snörasskydd vid dessa entréer. Men bara för att det finns snörasskydd betyder det inte att faran är över. Ett överbelastat snörasskydd kan nämligen kollapsa om det samlas för mycket snö. Därför bör du se till att skotta taket regelbundet, vilket inte bara förhindrar snöras, men också skyddar taket från att kollapsa på grund av snöns tyngd.

Hur och när skottar man taket?

Området under skottningen bör säkras med varningsskyltar, och det bör finnas någon på marken som håller koll på när det är säkert för folk att gå förbi. Denna person bör kommunicera med de som skottar taket. För husägare med snörasskydd är det viktigt att se till att snötyngden inte blir för stor. Dock bör man inte skotta för ofta, särskilt inte om man har ett stadigt tak som är byggt för att klara av den svenska vinterns krav. Skottar man för mycket eller på fel sätt kan det faktiskt skada taket mer än snön själv.

När bör man skotta taket som husägare?

Om du ser att snötyngden på ditt tak blir för stor eller om du har ett platt tak, bör du skotta regelbundet. Platta tak har svårt att hantera mycket snö, och snön kan inte rasa av naturligt som på lutande tak. Var observant och agera enligt ditt taks specifika behov.

Fastighetsägarens ansvar vid snöras

Ordningslagen säger klart och tydligt att snö och is som kan falla ner och skada folk eller saker måste tas bort snabbt. Som fastighetsägare är det därför ditt ansvar att se till att detta görs. Om du anlitar ett företag för att sköta snöröjningen bör du ha ett tydligt avtal som klargör vem som bär ansvaret, och vilka rutiner som finns för att bedöma risker och sätta upp säkerhetsåtgärder.

När du behöver hjälp av en expert

Vi på Takmästare har över 30 års erfarenhet av takarbete i Stockholm. Kontakta oss så ser vi till att ditt tak har rätt förutsättningar inför den kommande vintern.

Takläggare kontakt